ladyt lattari tunti

RYHMÄLIIKUNTATUTKIMUS 2018

Kiitos kaikille teille, jotka otitte osaa ryhmäliikuntatutkimukseen. Saimme teiltä vastauksia lähes 300 kpl, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina.  Annoitte ryhmäliikunnallemme paremmat arvosanat, mitä edellisenä vuonna.

Yhdeksän kymmenestä Ladyt kuntokeskusten vastaajista suosittelee ryhmäliikuntapalvelujamme ystävilleen.

Vuoden 2018 tutkimuksen tulokset ja kehitystoimenpiteet Ladyt kuntokeskuksissa:

Vastaajien ikäjakauma
Ladyt kuntokeskusten jäsenien keski-ikä on edelleen jatkanut nousuaan, keskustenkin vanhetessa. Suurimpana ikäluokkana oli 46- 55 vuotiaat, joita vastaajista oli 29 %. Toiseksi suurimmaksi nousi yli 65 vuotiaat, ollen 20 %. 56- 65 vuotiaiden osuus oli 19 % ja 36-45 vuotiaiden 17 %.

Alle 18-vuotiaita nuoria neitejä Ladyt keskuksiin on tullut runsaasti lisää. Useat äidit ja tyttäret kuntoilevatkin meillä yhdessä.

Jäsenyyden kesto 
Jäsenemme ovat sitoutuneita, kiitos pitkästä yhteistyöstä. Jäsenyydet ovat meillä myös poikkeuksellisen pitkiä. Vastanneista
25 % jäsenyyden kesto on ollut yli 5 vuotta ja 17 % yli 10 vuotta. Vastanneista 37 %:lla on 24 kk ja 22 % 12 kk kokopäiväjäsenyys.

Palveluiden käyttötiheys
Vastanneista 40 % käyttää keskuksen ryhmäliikuntapalveluita 1-2 kertaa viikossa ja
36 % 3-4 kertaa viikossa. Alle kerran viikossa vastanneista 11 % käyttää ryhmäliikuntapalveluita. Yli 4 kertaa viikossa ryhmäliikuntapalvelua käyttävien määrä oli 6 %.

Muuta huomioitavaa
25 % vastaajista käyttää molempien keskusten palveluita. Luku on kasvanut, ja kahden keskuksen palvelut koetaan isona plussana.

Vastaajat hakevat tietoa ryhmäliikuntatunneistamme pääsääntöisesti ladyt.fi ja facebook -sivuiltamme.

Vastanneista suurin osa oli tyytyväisiä nykyiseen ryhmäliikuntatuntivalikoimaan, eikä kaipaa uusia tunteja. Eniten toivottiin lihaskuntotunteja lisää. Olemmekin lisänneet aikatauluun Kahvakuula- ja Muokkaus Kuntosalilla -tunteja.
Lempeät tunnit, mm. Yin jooga ja Lämpö Kivaolo -tunnit sekä lihaskuntotunnit, kuten Kiinteytys ja Muokkaus ovat mieluisimpia ryhmäliikuntatunteja.

Suurin syy siihen, että jäsenemme eivät käytä ryhmäliikuntapalvelujamme oli vastaajien mukaan epätietoisuus sopivista tunneista. Henkilökuntamme kiinnittää tähän enemmän jatkossa huomiota.

Suosittelemme kaikille asiakkaille tutustumista ryhmäliikuntatarjontaamme. Pyrimme tuomaan kalenteriin kaikille sopivia vaihtoehtoja ja otamme myös ehdotuksia vastaan. Kaikkia ei luonnollisesti pystytä toteuttamaan, mutta toivotuimmat jutut yleensä löytävät tiensä ryhmäliikunta-aikatauluumme.

Saimme paljon kiitosta monipuolisista tapahtumista ja kursseista. Vastaajista 36 % osallistui Mindfulness -kurssille ja 27 % Detox Yin Jooga -kurssille. Tammikuussa pidetään jälleen Detox Yin Jooga -tunnit, la 19.1. Kannelmäessä ja la 26.1. Myyrmäessä. Positiivista palautetta annettiin myös erilaisista Hyväntekeväisyystapahtumista ja Plogging -eli roskajuoksusta.

Arvosanat
Ryhmäliikunnan kokonaisarvosanassa käytettiin kouluarvosanoja 4-10 (4 erittäin huono, 10 erittäin hyvä). Ladyt sai kokonaisarvosanaksi 8,6 joka oli selkeästi parempi kuin viime vuonna (8,1).

Vastanneista 36 % (vuonna 2017 24 %) mielestä muuttunut parempaan suuntaan ja 42 % mielestä samanlaista kuin ennen.

Arvosanoja voidaan pitää varsin hyvinä.

Eri osa-alueiden arvostelu 
Eri osa-alueiden kyselyssä käytettiin arvosteluasteikkoa 1-5 (1 erittäin huono, 5 erittäin hyvä).

Tilojemme siisteyttä pidettiin erittäin hyvänä (4,5), joka on selkeästi liikunta-alan keskiarvojen yläpuolella.

Kannelmäki sai kiitosta jumppasalin uudesta valaistuksesta. Lisäksi kiiteltiin yläkerran peilivapaasta ryhmäliikuntatilasta. Jäsenemme kokevat, että liikkuminen on rennompaa ilman peilejä. Peilien koetaan tuovat enemmänkin paineita ja vievän keskittymisen vääriin asioihin. Kehuja tuli myös siitä, että jumppasalin lattia uusittiin syksyn aikana.

Myyrmäen jäsenet antoivat kiitosta väljemmästä ja happirikkaammasta pyöräilytilasta. Tämä koettiin positiiviseksi muutokseksi.

Molemmat keskukset saivat kiitosta verhoista. Niiden koetaan tuoneen lisää tunnelmaa, kodikkuutta ja olohuonemaisuutta.

Ohjaajat
Keskuksemme ohjaajia pidettiin erittäin hyvinä. Ohjaajamme noudattavat aikatauluja erittäin hyvin. Tuntien sisällöt vastaavat tuntikuvauksia. Ohjaajiamme pidetään erittäin ammattitaitoisina ja palveluhenkisinä. Kaikki ohjaajaan liittyvät arvosanojen keskiarvot olivat yli neljän, esim. kannustaminen, vaihtoehtojen antaminen. Ohjaajien asiakaspalveluhenkisyys sai arvosanan 4,6. Kiitos ohjaajiemme puolesta!

Ryhmäliikuntatunnit
Tarjontaa pidetään monipuolisena ja tunneille mahtuu hyvin. Positiivisena asiana pidetään, ettei tunneille tarvitse tehdä erikseen varausta. Tuntien tunnelmaa ja ilmapiiriä pidettiin erityisen hyvänä (4,4).

Ryhmäliikuntakalenterin rakenteesta ja tuntien sijoittelusta tuli vaihtelevaa palautetta. Tuntien ajankohtien ja sisällön määrää pitkälti kokemuksemme kävijämääristä sekä käytettävissä olevat ohjaajat. Suurin osa ohjaajista tekee päätyökseen jotain muuta, joten sekin rajoittaa tuntien mahdollisia ajankohtia.

Kehitystoimenpiteet
Kyselystä selvisi hyvin toimintamme tärkeimmät kehitysalueet. Luonnollisesti myös yksittäiset mielipiteet ovat meille tärkeitä ja jatkamme varmasti palvelujemme kehittämistä kaikilla sektoreilla.

Pääkehitysalueiksi ja seuraaviksi investointikohteiksemme olemme kyselyn pohjalta kuitenkin valinneet seuraavat:

1. Ilmanvaihto
Kannelmäen jumppasalin ilmanvaihtoa pyritään parantamaan.

2. Käsipainot ja levypainot
Hankimme uusia käsipainoja ja levypainoja ryhmäliikuntatiloihin.

Kolme positiivisinta asiaa
Nämä kolme asiaa tulivat selvästi esille, kun Teiltä kysyttiin kolme positiivisinta asiaa ryhmäliikunnassamme:

1. Ohjaajat
2. Positiivinen ilmapiiri
3. Tunneille mahtuu

Negatiivisia asioita
Yksittäistä selkeää negatiivista asiaa, joka olisi toistunut monessa vastauksessa, ei nousut esille, vaan negatiiviset asiat olivat lähinnä yksittäisiä asioita, kuten lämpötila ryhmäliikuntasalissa. Jonkun mielestä on kylmä ja jonkun mielestä kuuma.

Musiikin volyymi on osan mielestä liian kova ja osan mielestä liian hiljainen. Musiikkimaku ei myöskään välttämättä osu yksiin ohjaajan soittaman musiikin kanssa.

Osalle noista negatiivisista asioista pystymme tekemään jotain ja osaan emme pysty tekemään mitään, ainakaan välittömästi. Kaikki negatiiviset asiat ovat arvokkaita ja ne huomioidaan varmasti, kun teemme kehityssuunnitelmia.

Toiveenne kellonaikojen suhteen tuntuvat osuvan hyvin yksiin tarjontamme kanssa.

Tuntien ajankohdan määrää pääsääntöisesti kaksi merkittävää asiaa, kokemuksemme kävijämääristä sekä käytettävissä olevat ohjaajat. Meillä on tarkat kävijätilastot, joiden perusteella kalenteriin tehdään muutoksia, jos ne sopivat ohjaajiemme muihin aikatauluihin.

Vapaat kommentit
Kyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus useassa eri kohdassa antaa vapaita kommentteja. Niitä tulikin paljon.

Henkilökuntamme ja ohjaajamme ottavat mielellään kaiken palautteen ja arvion vastaan. Se kehittää meistä entistä parempia. Palautetta voi antaa myös keskusten palautelomakkeilla tai nettisivujemme kautta.

Kiitämme teitä kaikkia vastanneita saamastamme tärkeästä palautteesta. Pyrimme kehittämään toimintaamme toiveidenne pohjalta yhä enemmän vastaaman toiveitanne ja tarpeitanne. Haluamme, että viihdytte jatkossa Ladyt keskuksissa entistäkin paremmin.